ประชุมหารือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

kitjakome251

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหารือ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างทำนาเพื่อสร้างเครือข่าย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้ร่วมประชุม จำนวน 15 ราย