วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

kitjakome245

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปานทิพย์ สังข์ผล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนางสาวสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกชกร รักษาสรณ์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 150 ราย