โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

kitjakome243

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหารือใน

โครงการนาแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการและผู้รับจ้างทำนาเพื่อสร้างเครือข่าย (ครั้งที่ 1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผู้ร่วมประชุม จำนวน 15 ราย