โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

kitjakome242

นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามงานโครงการ Niche Market

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนายมะรอสดี หามะ ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เรื่องการทำแบบบันทึกคู่มือระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ณ กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา